Welkom bij NetForce Lan!

May the Netforce be with you!
NetForce Lan is een lanparty die 2x per jaar gehouden word in Babberich

Algemene voorwaarden NetForce (23-10-2018)

Een Lan-party heeft regels nodig om te kunnen voldoen aan de eisen en verwachtingen op het gebied van voornamelijk veiligheid en sociale interactie. De meeste van deze voorwaarden zullen logisch klinken en / of ook in het dagelijks leven gelden.

De deelnemer gaat akkoord met de hiernavolgende voorwaarden:

Algemeen

 • Alle zaken die worden meegebracht door een deelnemer/bezoeker vallen onder zijn/haar eigen verantwoordelijkheid.
 • De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade, verlies en/of diefstal van eigendommen van deelnemers/bezoekers in welke vorm dan ook.
 • Alle personen dienen zich op verzoek te kunnen identificeren.
 • De minimum leeftijd voor deelname aan dit evenement is 12 jaar.
 • Deelnemers tussen de leeftijd van 12 en 16 jaar moet het gehele evenement begeleiding hebben van een volwassene.
 • De deelnemers dienen geen geluidsoverlast te veroorzaken in de directe omgeving van het evenement.
 • Het is niet toegestaan kwetsende en/of discriminerende opmerkingen op welke wijze dan ook naar buiten te brengen.
 • Zware computers dienen op de grond te staan.
 • Doorgangen dienen vrij gehouden te worden van obstakels, dus niet belemmeren met pc’s en/of koelkasten.
 • De deelnemer heeft het recht tot ten minste één week voor aanvang van het evenement zijn deelname kosteloos te annuleren. Hierna is teruggave niet mogelijk.
 • Meld eventuele problemen direct aan de organisatie om latere discussies te voorkomen.
 • Bij overtreding van deze algemene voorwaarden wordt u gewaarschuwd. Bij herhaaldelijk overtreden wordt u de toegang tot het evenement ontzegd.
 • De organisatie zal bij ernstig wangedrag aangifte doen bij de politie.
 • Bij ontzegging van de toegang tot het evenement kan er geen aanspraak worden gemaakt op restitutie van het entreegeld.

Stroom

 • Per betaalde plaats mag je maximaal één PC aansluiten.
 • Neem geaarde en gekeurde stekkerdozen mee. Dus geen zelfbouw!
 • Stekkerdozen mogen geen draden zonder buitenmantels tonen en dienen voldoende geïsoleerd te zijn.
 • Haspels zijn niet toegestaan.
 • Koffiezetters, magnetrons, tosti-ijzers en soortgelijk apparatuur zijn verboden.

Beeld / Geluid

 • Op dit evenement zijn versterkers en andere multimedia speakers niet toegestaan, wij adviseren gebruik te maken van een koptelefoon.
 • Wanneer er klachten komen over geluidsoverlast, afkomstig van je apparatuur, geven wij één waarschuwing het geluid permanent te verlagen.
 • Video- en fotocamera’s zijn toegestaan, maar zorg dat je kunt bewijzen dat hij van jou is. Het beeldmateriaal mag uitsluitend voor privédoeleinden gebruikt worden.

Eten / Drinken / Roken / Drugs

 • Alcoholische dranken worden beperkt toegestaan, het is geen zuipfestijn. Houd hierbij rekening met de geldende leeftijdsnormen.
 • Wij gaan er vanuit dat iedereen zich bewust is van het feit dat de zaal schoon moet worden gehouden, dit is een verantwoordelijkheid van zowel de organisatie als de bezoekers.
 • Bij voorkeur geen glaswerk gebruiken. Indien u toch glaswerk meeneemt dient u dit zelf af te voeren.
 • Roken is alleen toegestaan buiten in de vrije natuur. Deponeer wel de peuken in de daarvoor bestemde peukenbak.
 • Het gebruik van soft- en/of harddrugs in welke vorm dan ook is niet toegestaan.

Slaap vertrek / Rust uren

 • Het is niet toegestaan om extreem grote veldbedden of luchtbedden te gebruiken in de slaapzaal. De ruimte is beperkt en moet zo efficiënt en veilig mogelijk gebruikt worden.
 • Men dient de rust te bewaren tijdens de “rust uren” deze zijn van 00:00 uur tot 08:00 uur.
 • Bezoek is toegestaan tussen 10:00 uur en 22:00 uur.

Software / Games

 • Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen data, waaronder software, bestanden en andere media. Wij (onder)steunen op geen enkele manier het downloaden van illegale software.
 • Zorg ervoor dat je systeem virus vrij is, antivirussoftware is verplicht.
 • Zorg dat je games up-to-date zijn, het teveel downloaden wordt als hinderlijk ervaren.

Hardware / Netwerk

 • De Organisatie presenteert regels voor het gebruik van het netwerk. Hieronder vallen zaken als via welke wijze toegang tot het netwerk en het Internet verkregen kan worden, en welke protocollen, diensten en aansluitingen op het netwerk en Internet gebruikt mogen worden.
 • Je mag maximaal 1 poort aansluiten op de switch welke wij op de tafelgroep plaatsen.
 • ‘Hacken’, of andere (illegale) activiteiten, op servers/netwerkcomponenten/internet is niet toegestaan.
 • Overtreding heeft onmiddellijke ontzegging tot gevolg. Eventuele schade aan eigendommen van de organisatie of van derden zullen worden verhaald en indien nodig geacht door de organisatie zal er bij de politie aangifte worden gedaan.
 • De deelnemer mag in geen enkel geval aan het netwerk (glasvezel/switches/servers) komen. Bij eventuele problemen dient de organisatie ingelicht te worden, zij zullen dan het probleem oplossen.

Wij behouden het recht deze regels te veranderen/aan te passen zonder communicatie te verrichten naar de deelnemer/bezoeker.